Edició 2021, Secció Oficial

Mostra de les pel·lícules més recents i destacades del gènere documental que contenen material d’arxiu.


Roques de quatre colors componen el paisatge de Menorca.

Dues cineastes, la catalana Meritxell Colell i l'argentina Lucía Vassallo, es llencen a enregistrar el seu dia a dia i estableixen d'aquesta forma una correspondència que les manté en contacte tot i la distancia.

Un retrat d’un conflicte familiar que es converteix en una radiografia de les friccions de la societat iraniana des de la Revolució de 1979 fins a l’actualitat.

El cas Altsasu com mai abans l’havíem vist. Una mirada íntima al factor humà d’un conflicte pervers que demana molta empatia: la injustícia s’alimenta de ràbia.