Vols rebre la nostre Newsletter?

Emplena el següent formulari:

    En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les seves dades de caràcter personal seran incorporades als sistemes d’informació de l’INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA (Reus Cultura) com a Responsable del Tractament. La finalitat del tractament és l’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per mitjans electrònics. La base jurídica que legitima el tractament és el seu consentiment. Es poden preveure cessió de dades personals amb motiu de col·laboració amb altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i les cessions per previsió legal. No es preveuen transferències internacionals de dades.
    En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit al domicili de Reus Cultura, a l’adreça de correu electrònic dpd.imrc@reus.cat o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Reus. Addicionalment, si considera que Reus Cultura està tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
    Per a més informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot consultar la nostra Política de Privacitat a https://memorimage.reus.cat/politica-de-privacitat/.