Edició 2020

Us esperem a Reus del 4 al 7 de novembre de 2020.

Anirem desvelant detalls de la programació i de totes les activitats… estigueu atents!