Sinopsis

Passat, present i futur de la pesca s’ajunten per donar a conèixer un dels oficis més antics de la nostra societat. El seu objectiu no és altre que el de donar a conèixer els oficis relacionats amb la mar i fer valdre les tasques que s’han realitzat i es realitzen al llarg de tota la història. I donar resposta a preguntes com: Què té la mar que enganxa tant a aquells qui la viuen? Quin paper juga la dona? Hi ha preocupació pel relleu generacional? És un ofici en perill d’extinció? Un homenatge a aquelles persones que s’hi deixen i s’han deixat la pell en estimar-se la mar i tot el que l’envolta. Mestres d’aixa, remendadores, pescadors, membres de les Confraries, treballadors de les llotges, etc., són alguns dels perfils que tenen cabuda al documental.

Sessions


Teatre Bartrina

Teatre Oficial del Memorimage